top of page

CONCEPT | Nationale Politie en stichting WEP

Stichting WEP vroeg een concept te bedenken om het beeld van agenten voor kinderen van de basisschool te versterken. Met COPS underkoffer komt de agent over zijn vak vertellen en laat de klas een code te kraken die toegang geeft tot vier filmpjes: een beroving, een verkeersongeluk, een poging tot inbraak en een geval van online misbruik. De kinderen wordt gevraagd wat jij zou doen als... de discussie die ontstaat maakt dat kinderen zelf moeten gaan bedenken wat zij zelf kunnen doen. De agent geeft tenslotte duidelijkheid, advies en bewustwording van eigen verantwoordelijkheid. Voor ieder specifiek (jeugd)probleem, komt er een filmpje zodat iedere wijkagent met een eenduidige boodschap naar de scholen kan gaan.

VERBINDING | BEWUSTWORDING | VERANTWOORDELIJKHEID | SERIEUS NEMEN VAN KINDEREN | POSITIEVE BOODSCHAP

bottom of page